Kommenterad dagordning från Finansdepartementet

Kommenterad dagordning, rådet för ekonomiska och finansiella frågor, den 13 juli 2021

Publicerad

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 13 juli 2021 finns följande punkter på dagordningen:

  • (ev.) Paketet om hållbar finansiering
  • Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
  • Presentation av ordförandeskapets arbetsprogram
  • Den ekonomiska återhämtningen i Europa
  • Genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens
  • (ev.) Rådets genomförandebeslut inom ramen för förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens
  • Den europeiska planeringsterminen 2021: slutsatser om 2021 års fördjupade granskningar
  • Uppföljning av G20-mötet med finansministrar och centralbankschefer den 9–10 juli 2021