Verksamhetsbesök på Kronans vård- och omsorgsboende i Luleå

Deltagare