Informellt möte med EU:s transportministrar i Barcelona

Deltagare