Deltar på prisceremoni med Östersjöstiftelsen på Grand hotel

Deltagare