Deltar i ordförandeskapskonferens om aktuella funktionsrättsfrågor

Deltar i konferens arrangerad av European Disability Forum (EDF).

Deltagare

Om programmet på EFD:s webbplats