Besöker Katastrofmedicinskt centrum i Linköping

Deltagare