Utfrågning i Europaparlamentet

Jordbruks- och fiskerådet (AGRIFISH)

Deltagare

Plats: Bryssel