Deltar i utfrågning och håller anförande i Europaparlamentet, Bryssel

Deltagare