Internationella MR-granskningar av Sverige

CRPD-kommitténs granskning (2022-03-24) av ärendet J.M. mot Sverige

Publicerad

Fråga om utvisning av klaganden till Afghanistan skulle strida mot artikel 10, artikel 15, artikel 16, artikel 25, artikel 26 och artikel 27 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Länk till beslutet i fulltext:CRPD:s granskning (2022-03-24) av ärendet J.M. mot Sverige 

Sammanfattning av granskningen: Kommittén fann att klagomålet skulle avskrivas eftersom utvisningsbeslutet hade preskriberats i Sverige och klaganden inte längre löpte någon risk att utvisas till Afghanistan.