Informationsmaterial från Utbildningsdepartementet

Strategi för Sveriges samarbete med Unesco 2022–2025

Publicerad

Regeringen fattade den 24 mars 2022 beslut om en strategi för Sveriges samarbete med Unesco 2022–2025.

Ladda ner:

Denna strategi ska ligga till grund för Sveriges samarbete med Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) för perioden 2022–2025. Den fastställer mål, prioriteringar och arbetsformer. Strategin är styrande för Regeringskansliet, Svenska Unescorådet och för berörda utlandsmyndigheter. Det stöd som förmedlas till Unesco av Sida och andra myndigheter genom multilaterala organisationer, det s.k. multi-bi-stödet, ska ligga i linje med strategin.