Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Propositionsförteckning hösten 2021

Publicerad

Propositioner avsedda att avlämnas under tiden från 14 september 2021 till mitten av januari 2022.

Ladda ner:

Propositionerna redovisas i huvudgrupper som följer departementsindelningen och i undergrupper som visar vilka propositioner som avses bli slutbehandlade av riksdagen i höst och vilka som avses bli slutbehandlade senare under riksmötet. För varje proposition anges en tidpunkt för avlämnandet. Avsikten är att avlämnandet ska ske senast vid den tidpunkten.

Även regeringens planerade skrivelser till riksdagen tas med i förteckningen.