Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Informationsmaterial från Utrikesdepartementet

Regeringen bidrar till EU-lagstiftning om företagande, mänskliga rättigheter och miljö

Publicerad

Nu tar regeringen ytterligare steg för att stärka internationellt hållbart företagande. Regeringen har skickat sitt inspel om hur en lagstiftning på området kring företagande, mänskliga rättigheter och miljö bör se ut.

EU-kommissionen arbetar nu med framtagande av en EU-lagstiftning om företagande,  mänskliga rättigheter och miljö. I dagarna har Sverige skickat in sitt inspel och under processen har regeringen samarbetat nära civilsamhället och näringslivet, samt varit drivande för en gemensam lagstiftning på EU-nivå.

I Sveriges bidrag betonas att ramverket ska vara heltäckande, både vad gäller sektorer och företag, inklusive företag från tredje land som är aktiva på EU:s marknad. Sverige betonar också vikten av att det kommande regelverket ställer tydliga krav på efterlevnad men inte bidrar till onödig och tung administration, särskilt för små och medelstora företag. Därtill lyfter regeringen att förslaget ska värna den svenska arbetsmarknadsmodellen, främja social dialog och regeringen vill att företagen tar ansvar för att bidra till en grön tillväxt och motverka klimatförändringar.