Informationsmaterial från Utbildningsdepartementet

En ändring i förordning (2020:115) ger grundskolans högstadium möjlighet att vidta fler åtgärder för att undvika trängsel i kollektivtrafiken och skollokalerna för att minska smittspridning Diarienummer: U2020/01123/S

Publicerad Uppdaterad

Informationsmaterial om en ändring i förordning (2020:115) som innebär att en huvudman som håller en grundskola öppen får, när det gäller högstadiet, göra vissa undantag från skollagens bestämmelser om utbildningens utformning, omfattning eller förläggning om det behövs för att lärare och elever ska kunna följa föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19 och som rör kollektivtrafiken och andra allmänna färdmedel eller om antalet elever som är samtidigt närvarande i skolenhetens lokaler behöver begränsas.

Ladda ner: