Informationsmaterial från Utrikesdepartementet

Multilaterala organisationsstrategier

Publicerad Uppdaterad

Här samlas organisationsstrategier för multilateralt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd.

2021-2025

2021-2024

2021-2022

2020-2023 

2020-2022

2019-2023 

2019-2022

2018-2022

2018-2021

2017-2021

2017-2020

2016-2019

2015-2020