Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Presentationsbilder från pressbriefing om utbildning för jobb Diarienummer: U2020/04542/BREV

Publicerad

Den 2 september höll Matilda Ernkrans, Anna Ekström och Eva Nordmark en pressbriefing där de presenterade vad regeringen gör i frågor som gäller utbildning för jobb.

Ladda ner: