Informationsmaterial från Miljödepartementet, Näringsdepartementet

Cirkulär ekonomi - strategi för omställningen i Sverige

Publicerad

Omställningen till en cirkulär ekonomi har en stor potential att minska resursanvändningen och därmed begränsa klimat- och miljöpåverkan.

Ladda ner:

Denna nationella strategi pekar ut inriktningen för det arbete som behöver göras för att ställa om till cirkulär produktion, konsumtion och affärsmodeller, samt giftfria och cirkulära materialkretslopp. Visionen är ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material. Handlingsplaner som beskriver styrmedel och åtgärder kommer senare att tas fram.