Informationsmaterial från Utbildningsdepartementet

Ändring av förordning om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta Diarienummer: U2020/01123/S

Publicerad

Informationsmaterialet beskriver de ändringar som är gjorda i förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta, som beslutades den 2 april.

Ladda ner: