Informationsmaterial från Justitiedepartementet

Polisens verktyg i gränsnära områden ska utredas

Publicerad

Faktablad
Regeringen vill ge Polismyndigheten bättre möjligheter att kontrollera utlänningars vistelserätt och bekämpa brott i gränsnära områden och ger därför en särskild utredare i uppdrag att ta ställning till myndighetens verktyg i sådana områden.

Ladda ner:

En del av utredningen ingår i regeringens 34-punktsprogram med ytterligare åtgärder mot gängkriminaliteten.