Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Informationsmaterial från Försvarsdepartementet

NORDEFCO Annual report 2019

Publicerad


Sverige var under 2019 ordförande för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. Årsrapporten sammanfattar den verksamhet och konkreta steg som tagits under det svenska ordförandeskapet. Rapporten finns endast på engelska.

Ladda ner: