Informationsmaterial från Justitiedepartementet

Regelverket för ordningsvakter ska ses över

Publicerad Uppdaterad

Faktablad - Regelverket för ordningsvakter är föråldrat. Regeringen tillsätter därför en utredning som ska se över av regelverket. Syftet är att modernisera och effektivisera regelverket och anpassa det till dagens förhållanden.

Ladda ner:

Det är fråga om en bred översyn. Utredningen kommer bland annat att se över för vilka ändamål och på vilka platser ordningsvakter ska tjänstgöra, vilka befogenheter och arbetsuppgifter en ordningsvakt ska ha och vilka krav på utbildning och lämplighet som ska ställas på en ordningsvakt. I uppdraget ingår också att se över vissa frågor kring lämplighetsprövningen av personal hos auktoriserade bevakningsföretag.

Utredningen ingår i regeringens 34-punktsprogram med ytterligare åtgärder mot gängkriminaliteten.

Som särskild utredare har regeringen utsett justitierådet Agneta Bäcklund. Utredningen ska redovisas senast den 21 maj 2021.