Informationsmaterial från Justitiedepartementet

Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg för brottsbekämpningen

Publicerad

Faktablad om hemlig dataavläsning
Den tekniska utvecklingen och kriminellas agerande försvårar för de brottsbekämpande myndigheterna att samla in information som behövs för att utreda och förebygga brott.

Ladda ner:

Hemlig dataavläsning kan förväntas leda till att grova brott som mord, grova narkotikabrott, våldtäkter och brott mot rikets säkerhet kan förhindras och klaras upp i större utsträckning. Förslaget ingår i regeringens 34-punktsprogram med ytterligare åtgärder mot gängkriminaliteten. Lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2020 och tidsbegränsas i fem år, därefter ska lagen utvärderas.