Informationsmaterial från Justitiedepartementet

Svensk migrations- och asylpolitik

Publicerad

Detta faktablad beskriver regeringens aktuella arbete inom svensk migrations- och asylpolitik.

Ladda ner:

Regeringens mål är att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet över gränser, främjar en behovsstyrd arbetskraftsinvandring, tillvaratar och beaktar migrationens utvecklingseffekter, samt fördjupar det europeiska och internationella samarbetet.

Detta faktablad ersätter ett tidigare faktablad från februari 2018.