Informationsmaterial från Justitiedepartementet

Offentlighetsprincipen – kortfattat om lagstiftningen

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna har rätt till insyn i statens, kommunernas och landstingens verksamhet.

Denna minibroschyr ger kortfattad information om offentlighetsprincipen och hur den kommer till uttryck. Fördjupad information om offentlighetsprincipen och offentlighets- och sekretesslagen finns i broschyren "Offentlighetsprincipen och sekretess".

Beställ dokument

Fält markerade med asterisk * är obligatoriska.

Skicka ditt formulär