Åsa Lindhagen har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

-

Faktablad: En feministisk regering

Publicerad

Sverige har en feministisk regering. Att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv är en mänsklig rättighet och en demokrati- och rättvisefråga. Jämställdhet är också en självklarhet för tillväxt och ekonomisk utveckling.

Regeringens jämställdhetspolitik bygger på det övergripande målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Det är i grunden en demokrati- och rättvisefråga.

Ladda ner: