Informationsmaterial från Näringsdepartementet

Fjärde lägesrapporten Nästa generations resor och transporter

Publicerad

Samverkansgruppen för Nästa generations resor och transporter träffades för ett fjärde möte den 14 mars 2018. Mötet fokuserade på lägesrapportering och framåtsyftande diskussioner.

Ladda ner:

Mötet var ett kombinerat möte där eftermiddagen ägnades till studiebesök för att titta på några av de insatser som satts igång. Sedan förra mötet har också ett gemensamt möte med samverkansprogrammet Smarta Städer genomförts i syfte att diskutera gemensamma utmaningar inom områden som stadsbyggnad, transport och infrastruktur och därigenom ge möjlighet att driva på de pågående insatser inom respektive samverkansprogram. Sedan samverkansprogrammets start i oktober 2016 har ett flertal insatser satts igång och som nu visar resultat.