Informationsmaterial från Näringsdepartementet

Handlingsplan 2 för Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Publicerad

Industrins betydelse för det gemensamma välståndet är stor. Industrin och de industrinära tjänsteföretagen skapar närmare en miljon jobb och står för över 70 procent av Sveriges samlade exportvärde.

Ladda ner:

I denna andra handlingsplan genomför regeringen 37 nya åtgärder för Smart Industri. Sverige ska vara världsledande inom innovativ och hållbar industriell produktion av varor och tjänster. Målet är att industrin i hela Sverige ska öka sin konkurrenskraft och sitt deltagande i främst de högkvalificerade delarna av de globala värdekedjorna.