Informationsmaterial från Näringsdepartementet

Andra lägesrapporten Smarta städer

Publicerad

Efter samverkansgruppens andra möte den 10 februari arbetar fem arbetsgrupper vidare med att konkretisera hur arbetet kan drivas inom sina respektive områden. Med hjälp av innovationer, digitalisering och miljö och klimatteknik finns det möjlighet att möta vår tids utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt. På så sätt blir städerna goda livsmiljöer för människor att leva i utan att slösa på jordens resurser.

Ladda ner:

Nästa steg

Samverkansgruppens nästa möte hålls den 29 maj. Då kommer vi att fokusera på det internationella perspektivet: Hur kan smarta städer i Sverige göra globalt avtryck? Fram till dess fortsätter arbetsgrupperna utveckla och konkretisera vad som behöver göras inom respektive prioriterat område. Några perspektiv som behöver utvecklas ytterligare
och tydliggöras i arbetet framåt är demokratiperspektivet och kopplingen till transportsektorn. Dessutom behöver kommunerna bli mer konkret
närvarande i arbetet. Vi arbetar också med att utveckla samverkan med
övriga samverkansprogram kring gemensamma teman. När det gäller samverkansprogrammet Nästa generations resor och transporter finns
tydliga och viktiga överlapp, eftersom transporter och transportinfrastruktur är en viktig och påtaglig del av städerna – förändringar inom det området påverkar i allra högsta grad hur städerna kan utformas Samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad
ekonomi har kopplingar till smarta städer både gällande frågor som rör återvinning och cirkularitet i staden och gällande smarta biobaserade material för byggande. Det finns också frågor som griper över samtliga
samverkansprogram och som behöver hanteras på ett övergripande plan. Det gäller till exempel cybersäkerhet och integritet samt innovationsupphandling.

Genvägar