Informationsmaterial från Statsrådsberedningen

Policy för chefsförsörjning i Regeringskansliet

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

”Chef i RK" är en gemensam policy för chefsförsörjning i Regeringskansliet. Syftet med policyn är att underlätta och stödja ett enhetligt och systematiskt sätt att arbeta med chefsförsörjningen i Regeringskansliet. I policyn presenteras Regeringskansliets syn på chefsförsörjning, dvs. att attrahera, rekrytera och utveckla chefer genom stöd före, under och efter ett chefsuppdrag.