Informationsmaterial från Statsrådsberedningen

Lissabonfördraget: Så ska EU bli mer öppet, mer effektivt och mer demokratiskt.

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Hösten 2008 tar riksdagen ställning till om Sverige ska godkänna Lissabonfördraget. Inför det beslutet är det viktigt med en bred debatt om vad fördraget innebär för EU, för demokratin och för möjligheterna att lösa gemensamma problem i Europa. Broschyren "Lissabonfördraget: Så ska EU bli mer öppet, mer effektivt och mer demokratiskt." innehåller information om vad Lissabonfördraget innebär och vad regeringen tycker om de olika nyheterna.