Informationsmaterial från Statsrådsberedningen

Regeringskansliets medarbetarpolicy

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringskansliets medarbetarpolicy anger krav och förväntningar på alla medarbetare - chefer och övriga anställda - oavsett arbetsuppgifter, ställning och placering i organisationen. Medarbetarpolicyn uttrycker myndighetsledningens uppfattning med det ansvar som myndighetsledningen har för verksam heten och medarbetarnas arbetsförhållanden.