Hyresstöd

Publicerad

Samlad information: För att mildra de ekonomiska konsekvenserna har regeringen beslutat om att det statliga stödet när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran som togs fram våren 2020 återinförs för första, andra och tredje kvartalet 2021. Stödet är tillfälligt och riktar sig till företag inom vissa utsatta kundnära branscher som fått ekonomiska svårigheter med anledning av pandemin.

Frågor och svar

Lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för vissa hyresgäster under första, andra och tredje kvartalet 2021 ges kompensation med 50 procent av den nedsatta fasta hyran.

På motsvarande sätt som tidigare perioder riktas stödet till företag i detaljhandeln samt till hotell- och restaurangbranschen, samt till vissa andra konsumentnära branscher och sådana tjänsteverksamheter som bygger på fysisk närhet med kunden.

Lista: Branscher som omfattas av hyresstödet

Det är hyresvärden som söker stödet. Rabattavtal ska ha tecknats mellan hyresvärd och hyresgäst.

Stöd får lämnas till en hyresvärd med 50 procent av den rabatt på det fasta hyresbeloppet som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om för perioden.

Det finns ett tak för stödet. Stödet får inte överstiga ett belopp som motsvarar 800 000 euro. I det beloppet ingår också bland annat tidigare hyresstöd samt omställningsstöd för juni och juli 2020. När stödets storlek bestäms ska hänsyn tas till de stöd som beviljats andra hyresvärdar för samma hyresgäst eller till ett annat företag i samma koncern som hyresgästen.

Hyresstöd för första kvartalet 2021 kan sökas under perioden 3 maj - 30 juni. Rabattavtal mellan hyresvärd och hyresgäst ska ha tecknats senast den 31 maj.

Hyresstöd för andra kvartalet 2021 kan sökas senast den 30 september. Rabattavtal mellan hyresvärd och hyresgäst ska ha tecknats senast den 31 augusti. Samma datum gäller för ansökan och rabattavtal för det tredje kvartalet.

Hyresstöd för tredje kvartalet 2021 kan sökas senast den 30 september. Rabattavtal mellan hyresvärd och hyresgäst ska ha tecknats senast den 31 augusti. Dessa datum gäller även för det andra kvartalet.

Länsstyrelserna handlägger stödet som söks via Boverkets e-tjänst.

Till följd av den ökade smittspridningen i samhället och de negativa ekonomiska konsekvenser som det innebär för många företag har regeringen återinfört det statliga stödet för lokalhyreskostnader för det första, andra och tredje kvartalet 2021. På motsvarande sätt som gällde för perioden april-juni 2020 föreslås stödet riktas till företag i detaljhandeln samt hotell- och restaurangbranschen, samt till vissa andra konsumentnära branscher och sådana tjänsteverksamheter som bygger på fysisk närhet med kunden.

Den fullständiga listan på branscher som omfattas av det återinförda stödet publiceras på denna sida.

Stödet utformas så att lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för hyresgäster ges kompensation med 50 procent av den nedsatta fasta hyran.

Stödet bygger på januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta Regeringskansliets växel eller mejla Näringsdepartementets registrator.