Meddelande om hur den gemensamma fiskeripolitiken fungerar 2022/23:FPM62

Publicerad

Faktapromemoria gällande meddelande om hur den gemensamma fiskeripolitiken fungerar, COM(2023) 103.

Ladda ner:

Kommissionen presenterade den 21 februari 2023 sitt meddelande om översynen av hur den gemensamma fiskeripolitiken (GFP) fungerar. Den gemensamma fiskeripolitiken idag och imorgon – En fiske- och havspakt för hållbar vetenskapsbaserad, innovativ och inkluderande fiskeriförvaltning. Meddelandet har sju huvudrubriker:

  • Stärka fiskeri- och vattenbruksnäringen och ge människorna som verkar inom den mer inflytande,
  • Bidra till att bevara planeten,
  • Förbättra förvaltningen av den gemensamma fiskeripolitiken,
  • Anpassning till förändrade fiskeintressen utanför EU-vatten,
  • Nyttjande av potentialen hos hållbara innovationer och investeringar,
  • Den gemensamma fiskeripolitiken – ett decennium av konkreta resultat, och
  • En fiske- och havspakt för att bana väg för framtiden.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.