Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Meddelande om självmant återvändande och återintegrering 2020/21:FPM107

Publicerad

Faktapromemoria gällande meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet EU:s strategi för självmant återvändande och återintagning, COM(2021) 120 final.

Ladda ner:

Meddelandet innehåller förslag om hur EU:s arbete med självmant återvändande och återintegrering ska kunna förbättras, både genom åtgärder inom EU och i samarbete med tredjeländer.

Regeringen stödjer åtgärder som bidrar till ett effektivt och gemensamt EU- system för återvändande och till en hållbar återintegrering. En väl fungerande och rättssäker ordning för återvändande är avgörande för ett gemensamt och hållbart europeiskt migrationssystem. Ett nära samarbete mellan samtliga aktörer, både inom EU och i tredjeländer skapar förutsättningar för en hållbar återintegrering som kan bidra till att tillvarata migrationens positiva utvecklingseffekter.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.