Artikel från Näringsdepartementet

Evenemangsstöd

Publicerad Uppdaterad

Regeringen fattade sommaren 2021 beslut om ett nytt ekonomiskt stöd till arrangörer av evenemang som planeras att genomföras under perioden juni-december 2021 men som inte kan genomföras eller måste begränsas i väsentlig utsträckning till följd av restriktioner med anledning av spridningen av covid-19. Stödet innebär att staten står för delar av arrangörens ekonomiska risk. I december beslutade regeringen att förlänga ansökningsperioden till den 14 februari 2022. Dessutom har regeringen med anledning av fortsatt smittspridning aviserat att även evenemang som planeras att genomföras under perioden januari-mars 2022 men som inte kan genomföras eller måste begränsas i väsentlig utsträckning till följd av restriktioner, blir stödberättigade.

Evenemangsstödet syftar till att arrangörer av evenemang som kräver framförhållning och medför planeringskostnader ska våga planera för att genomföra evenemang när smittläget tillåter.

Spridningen av sjukdomen covid-19 har inneburit att arrangörer av evenemang har drabbats hårt, eftersom begränsningen i antalet deltagare har förhindrat dem att bedriva verksamhet. Det gäller särskilt arrangörer av evenemang som är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagen, exempelvis kultur- och sportevenemang, mässor, marknader och evenemang inom det civila samhället. Det är mot den bakgrunden som regeringen införde evenemangsstödet.

Stödet avser i nuläget evenemang som planerats äga rum under perioden juni-december 2021, men som inte kan genomföras eller i väsentlig utsträckning måste begränsas i till följd av restriktioner för att motverka spridningen av sjukdomen covid-19. För att möjliggöra ansökningar för denna period efter årsskiftet, senast den 14 februari, beslutade regeringen den 16 december 2021 om en förordningsändring.

Med anledning av fortsatt smittspridning har regeringen dessutom aviserat en förlängning så att även evenemang som planeras att genomföras under perioden januari-mars 2022 men som inte kan genomföras eller måste begränsas i väsentlig utsträckning till följd av restriktioner, blir stödberättigade. Beslut om denna förlängning kan tas när riksdagen fattat beslut om medel för åtgärden och EU-kommissionen godkänt förlängningen enligt plan någon gång i början av februari.

Evenemanget kan antingen arrangeras vid ett tillfälle eller som en sammanhållen serie under en avgränsad tid. Evenemanget ska rikta sig till minst 250 antal deltagare. Vad gäller idrottsevenemang så riktar sig stödet till evenemang utanför idrottsrörelsens ordinarie träningsverksamhet eller tävlingsverksamhet, till exempel motionslopp och cuper.

Stöd kan lämnas för kostnader som är direkt nödvändiga för evenemanget och som har uppstått efter den 1 januari 2021. För att stödet inte ska krocka utifrån ett statsstödsperspektiv kan stöd inte lämnas för fasta kostnader som omfattas av omställningsstödet.

Skatteverket är handläggande myndighet för stödet.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta Regeringskansliets växel eller mejla registrator.

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.