Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Debattartikel från Statsrådsberedningen

Debattartikel av Hans Dahlgren om att värna EU:s öppenhet mot omvärlden

Publicerad

Dagens Nyheter publicerade den 29 mars 2021 en debattartikel av EU-minister Hans Dahlgren. I artikeln skriver Hans Dahlgren om den pågående diskussionen i EU gällande strategisk autonomi – ett begrepp som enkelt uttryckt handlar om att utöka unionens oberoende gentemot omvärlden.

Från den svenska regeringens sida ser man framför allt fem områden där politiska initiativ kan tas för att bygga ett starkare EU som fortsätter att vara öppet mot omvärlden; grön omställning, digital utveckling, stärkt krisberedskap, rättvis konkurrens och en starkare europeisk röst i utrikes-och säkerhetspolitiken.

Hans Dahlgren skriver att regeringen kommer arbeta aktivt för att EU-samarbetet stärks, utan att den inre marknadens grundläggande principer om öppenhet, innovation och frihandel äventyras.