Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Debattartikel från Utrikesdepartementet

DEBATTARTIKEL AV NORDISKA MINISTRAR: Mänskliga rättigheter och demokrati avgörande i den globala kampen mot covid-19

Publicerad

Covid-19-pandemin hotar att påskynda den globala utvecklingen med tillbakagång för demokratin och minskad respekt för mänskliga rättigheter. Den förstärker rådande ojämlikheter och slår hårdast mot de som redan är marginaliserade, kuvade av diskriminering och lever i fattigdom.

Regeringarna i Norden förespråkar att pandemin måste bemötas med internationell samverkan, solidaritet, mänskliga rättigheter och demokrati. Motåtgärder som inte är väl avvägda kan leda till allvarliga och långtgående återverkningar på de mänskliga rättigheterna och demokratin. Vi är oroade över att vissa regeringar utnyttjar situationen och låter pandemin bli en förevändning för att kränka mänskliga rättigheter, begränsa demokratiutrymmet och rita om den globala spelplanen.

Som tur är har vi sett världssamfundet agera. FN:s generalsekreterare António Guterres har tagit ett första steg genom att uppmana till ett världsomspännande vapenstillestånd för att dämpa pandemin, och genom att sätta mänskliga rättigheter i förgrunden. FN:s system för mänskliga rättigheter, systemet för humanitärt bistånd och utveckling samt Världshälsoorganisationen har gått i spetsen i arbetet för att ta itu med brännande utmaningar som covid-19 fört med sig.

Som stöd till dessa insatser verkar våra fem regeringar för att säkerställa att mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet sätts i centrum för de omedelbara och långsiktiga globala motåtgärderna. Vi behöver komma tillbaka på ett bättre och mer klimatvänligt sätt och vi är redo att visa ledarskap för att stärka det internationella samarbetet under de kommande åren.

Det kommer att kräva att vi gör fyra saker:

Vi behöver kraftsamla internationellt – covid-19-pandemin är en kris för mänskligheten som snabbt är på väg att bli en kris för de mänskliga rättigheterna och för demokratin. I och med åtagandena i de globala hållbarhetsmålen har världssamfundet lovat att inte lämna någon på efterkälken. Vi behöver stå fast vid detta åtagande och säkerställa att alla åtgärder respekterar mänskliga rättigheter.

Vi behöver säkerställa öppenhet och tillgång till tillförlitlig information. Oberoende medier och civila samhället, inklusive människorättsförsvarare, måste skyddas och stödjas. Deras granskningar och rapportering bidrar till ansvarsutkrävande. Det är också oerhört viktigt att bemöta desinformation och propaganda, och att samarbeta tätt med media, teknikföretag och privata sektorn samt med civila samhället och andra berörda aktörer.

Vi behöver säkerställa att de globala motåtgärderna innehåller ett genusperspektiv. Pandemin medför att sexuellt och könsbaserat våld ökar. Dessutom har åtnjutandet av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) – som tillgång till moderna preventivmedel, säker och laglig abort och sex- och samlevnadsundervisning – försämrats radikalt.

De påfrestningar som covid-19 har inneburit för hälso- och sjukvårdssystem får inte användas som ursäkt för att begränsa stöd och hjälp inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för alla kvinnor och flickor. Vi står enade för att korrigera strukturell diskriminering och fortsätter att främja kvinnors ekonomiska och politiska egenmakt och deras fullständiga och jämlika åtnjutande av mänskliga rättigheter, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Slutligen behöver vi fortsatt vara observanta och säkerställa att internationella normer och principer inte förskjuts. Inga åtgärder mot covid-19 får undergräva internationell rätt eller demokratin och dess institutioner.

Det är hög tid att kraftsamla för att skydda och stärka det multilaterala systemet och den regelbaserade världsordningen. De multilaterala institutionerna behöver politiskt och ekonomiskt stöd. Allmänhetens förtroende för demokratin och dess institutioner behöver förstärkas.

Under fredagen samtalade vi med ansvariga företrädare för FN, EU, Europarådet, Unesco, OSSE och det civila samhället. Tillsammans går vi från ord till handling och tar täten i arbetet med att säkerställa att mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet är centrala när världen bemöter pandemin.

Vi delar gärna med oss av hur vi i Norden bygger förtroende genom att kombinera ledarskap med öppenhet, och samarbete mellan nationella och lokala myndigheter och civila samhället. Vi kommer även att uttrycka våra åsikter och dela med oss av våra erfarenheter när vi ser att mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet hotas.

Åtgärder mot pandemin får inte ske till priset av försvagad demokrati och kränkningar av mänskliga rättigheter. En demokratisk, jämställd och människorättsbaserad ansats är tvärtom central för att bekämpa covid-19 och förverkliga Agenda 2030.

 

Danmark:

Utrikesminister Jeppe Kofod

Ministern för utvecklingssamarbete Rasmus Prehn

 

Finland:

Utrikesminister Pekka Haavisto

Ministern för utvecklingssamarbete och utrikes handel Ville Skinnari

 

Island:

Utrikesminister och ministern för internationellt utvecklingssamarbete Gudlaugur Thór Thórdarson

 

Norge:

Utrikesminister Ine Eriksen Søreide

Ministern för internationell utveckling Dag-Inge Ulstein

 

Sverige:

Utrikesminister Ann Linde

Ministern för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.