Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Debattartikel från Försvarsdepartementet

(Ny version) Nordens försvarsministrar: Nu stärker vi samordningen i krisläge

Publicerad Uppdaterad

Debattartikel i Dagens Industri 19 november 2019.

Rysslands olagliga annektering av Krim 2014 och den pågående aggressionen i östra Ukraina har försämrat det internationella säkerhetsläget och lett till en militär upprustning i vår region.

Cyberattacker, informationsoperationer och underrättelseaktiviteter är andra utmaningar mot vår säkerhet. Det rådande säkerhetsläget har påverkat både våra länder och det nordiska försvarssamarbete.
Vid försvarsministermötet i dag ställer vi oss därför bakom en krissamrådsmekanism inom det nordiska försvarssamarbetet (Nordefco), vars syfte är att stärka vårt informationsutbyte och samrådsarbete under kriser och konflikter, så att vi står bättre förberedda om en kris uppstår.

Tio år efter Nordefcos grundande står det klart att det gemensamma arbetet har gett många konkreta och goda resultat. I inledningsskedet låg vårt fokus på att komma fram till effektiva och kostnadseffektiva lösningar av gemensamt intresse, inte bara i vår omedelbara närhet utan också internationellt.

Vi upprättade ett samarbete om nordiskt taktiskt flygtransportstöd (Nortat) och fördjupade vårt samarbete inom internationella militära insatser, bland annat i Afghanistan. På senare tid har detta samarbete fortsatt i Mali. Vi drog nytta av det finländska, norska och svenska luftrummet i norr när vi tog fram det framgångsrika övningskonceptet Cross Border Training.

Sedan 2014 har vårt samarbete blivit mer operativt och inriktats på säkerhetsläget i vårt omedelbara närområde. Under de senaste åren har vi upprättat säker kommunikation mellan våra huvudstäder, förenklat tillträde till varandras territorium och vidtagit åtgärder för att förbättra vår gemensamma lägesuppfattning genom att utveckla förmågan till utbyte av luftlägesinformation.

Vi har också enats om en ordning som gör att nordiska luftfartyg kan använda landningsbaser i andra nordiska länder, till exempel om väderförhållandena kräver det.

Ytterligare ett exempel på vårt nära samarbete är flygövningen Arctic Challenge Exercise som, i nära samarbete med USA, genomfördes i år som en europeisk kvalificerad övning på flaggnivå.

Dessa nordiska övningar kompletterar det pågående säkerhets- och försvarssamarbete mellan Natos allierade och partner, såsom Natoövningen i Norge, Trident Juncture 2018.

Genom inrättandet av krissamordningsmekanismen inom Nordefco vidtar vi åtgärder för samarbete även i händelse av kris. Denna nya mekanism kommer att göra att vi kan få en gemensam lägesuppfattning under kriser och konflikter.

Nordefcos deltagare kan samråda med varandra närhelst stabiliteten i regionen, ländernas territoriella integritet eller säkerheten kräver det.
Mekanismen kan också användas för diskussion och samordning av ståndpunkter i fråga om framväxande internationella skeenden med följdverkningar för Nordens säkerhet eller i de fall som de nordiska länderna har ett gemensamt säkerhetsintresse.

Vi kommer att fortsätta vårt arbete för att stärka Nordefco som plattform för säkerhets- och försvarspolitisk dialog och verkningsfullt praktiskt samarbete. Ett nära nordiskt försvarssamarbete ökar vår militära förmåga och stärker våra möjligheter att agera tillsammans.
När vi utbildar och övar tillsammans stärker vi våra nationella förmågor och vår kapacitet till gemensamt agerande. Samtidigt skickar vi ut en tydlig signal till möjliga angripare att vi kommer att försvara oss om det behövs.

Peter Hultqvist, försvarsminister Sverige

Frank Bakke-Jensen, försvarsminister Norge

Trine Bramsen, försvarsminister Danmark

Antti Kaikkonen, försvarsminister Finland

Gudlaugur Thór Thórdarson, utrikesminister Island

Rättelse

Debattartikeln var tidigare felaktigt signerad och har nu uppdaterats med rätt namn. Det rätta namnet ska vara Gudlaugur Thór Thórdarson, utrikesminister Island. I förra versionen stod det Arnor Sigurjonsson, generaldirektör Island.