Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Debattartikel från Finansdepartementet

En lösning på global utmaning

Publicerad

Civilminister Ardalan Shekarabi, debattartikel, Dagens industri, 13 februari 2017.

Mexiko och Centralamerika drabbas varje år av naturkatastrofer – översvämningar, jordbävningar, torka och tropiska stormar. Utsatta områden behöver lösningar för att bättre kunna hantera akuta situationer. Men det handlar också om förebyggande lösningar för att göra system och infrastruktur motståndskraftigare mot klimatförändringarna. Den här veckan leder jag en delegation dit med svenska företag som kan leverera varor och tjänster som svarar mot växande behov i regionen.

Vi befinner oss mitt i den moderna tidens största flyktingströmmar, kriser, naturkatastrofer och klimateffekter. I detta kan Sverige göra skillnad. Svenska företags kompetens efterfrågas i ökande grad både av FN och enskilda länder.

Det gäller inte minst varor och tjänster som står för hållbarhet, kvalitet, innovation, gynnsamma livscykelkostnader och systemintegration. På den humanitära sidan kan de exempelvis bidra till att bättre hjälpa människor på flykt och i nöd, och till nödvändig hushållning med knappa resurser.

Sveriges exportstrategi är en angelägenhet för hela regeringen. Att leda företagsdelegationer är en prioriterad uppgift. I oktober 2015 ledde jag Sveriges första företagsdelegation någonsin till ett flyktingläger – al Azraq i Jordanien. Den följdes upp av en andra fältinsats i Östafrika. Mina kolleger har lett delegationer som har gått till olika upphandlingsnav i FN-systemet, bland annat Genève och Köpenhamn, liksom till klimatutsatta länder i Asien: Filippinerna, Thailand och Vietnam.

De här främjandeinsatserna är fortfarande i en utvecklingsfas. Men utvärderingarna hittills visar att de har genererat många affärsuppslag. Ofta handlar det om företag som står för en kombination av innovation och en brinnande vilja att bidra med lösningar för att möta de globala utmaningarna. En ovanligt hög andel var små och medelstora företag.

Kopplingen till svensk innovationskraft behöver ytterligare stärkas. Därför är det glädjande att en grupp bestående av forskningsinstitutet RISE, svenska företag, enskilda organisationer samt myndigheter nu som ett pilotprojekt ska ta fram en innovationsplattform för fältlösningar till kris- och katastrofhantering på området vatten–sanitet–hygien.

Förutom min självklara vilja att stödja svenska exportföretag, har jag som civilminister ett särskilt intresse för den här typen av insatser. I regeringen samordnar jag tillsammans med Isabella Lövin Sveriges genomförande av Agenda 2030 och arbetet för att uppfylla FN:s hållbarhetsmål. Självklart finns det en tydlig koppling mellan vad vi gör här på hemmaplan och hur vi agerar internationellt och multilateralt.

Jag har ibland fått frågan om det är rimligt att svenska företag ska tjäna pengar på andras olycka. Mitt svar är enkelt: De globala utmaningarna kommer aldrig att klaras av om inte den privata sektorns resurser och innovationskraft mobiliseras.

Det sker bäst genom att tillåta företagen att styra mot innovation och hållbarhet i deras normala kärnverksamhet – alltså affärer och investeringar. Här kommer ett annat av mina ansvarsområden in, nämligen offentliga upphandlingar.

I Sverige sker en stark utveckling mot hållbar upphandling och innovationsupphandling. Våra erfarenheter här hemma borde kunna ge avtryck på det multilaterala och globala planet. Rätt använd kan hållbar upphandling vara ett kraftfullt instrument för att genom FN-systemet och utvecklingsbankerna styra mot bättre hållbarhet och måluppfyllelse i Agenda 2030.

Dessa frågor ser jag fram emot att diskutera med motparter i de länder jag ska besöka – Mexiko och Guatemala – och med regionala företrädare och representanter för FN och utvecklingsbanker som vi ska träffa. Våra svenska företags bidrag till att lösa globala utmaningar är en självklar del av detta.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.