Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Debattartikel från Utrikesdepartementet

Wallström: Alla kärnvapen måste avskaffas

Publicerad Uppdaterad

Svenska Dagbladet Brännpunkt 8 december 2014
I dag inleds i Wien den tredje internationella konferensen om kärnvapnens humanitära konsekvenser. Från Sveriges sida deltar en stor delegation från regeringskansliet och riksdagen.

  • I en orolig tid är det oerhört viktigt att agera kraftigt för nedrustning.
  • Regeringen stärker nu nedrustningsarbetet brett.
  • Vår linje är tydlig: Alla kärnvapen måste avskaffas.

En kärnvapenexplosion skulle ha fruktansvärda humanitära konsekvenser. Nästa år är det 70 år sedan ett enda kärnvapen dödade 90 000 människor i Hiroshima och jämnade staden med marken. Det får mänskligheten aldrig glömma. De 2000 provsprängningar som ägt rum i världen har förgiftat mark och vatten för lång tid framöver.

Förra veckan besökte en av överlevarna från Hiroshima, Setsuko Thurlow, riksdagen. Hon vittnade om kärnvapnens fasor. Och beskrev spåren hon och tiotusentals andra – i generationer – tvingas leva med. Hon har gjort det till sin livsuppgift att sprida ordet: Det får aldrig upprepas.

Därför är det välkommet att fler än 150 länder nu har ställt sig bakom det internationella initiativ som särskilt fokuserar på kärnvapnens humanitära konsekvenser.

Ett av mina första beslut som utrikesminister var att också Sverige skulle gå med i initiativet. Orsaken var enkel: Kärnvapen får aldrig mer användas. Regeringen Reinfeldt satte Sverige på åskådarplats och ville inte delta i detta konkreta arbete mot kärnvapen. För mig var det en märklig linje. Vi måste arbeta intensivt, också i nya fora, för detta. Det tar jag och Sveriges regering på största allvar.

Icke-spridningsavtalet mot kärnvapen är hörnstenen i arbetet mot kärnvapen för att förhindra spridning och få till stånd nedrustning. Nästa års översynskonferens blir viktig och måste hantera de utmaningar vi står inför. Fler än 16 000 kärnvapen återstår att nedrusta och det är särskilt oroväckande att stater moderniserar sina kärnvapen.

Det är hög tid att följa president Obamas uppmaning i Prag och Berlin och minska kärnvapnens roll i försvarsdoktriner och förhandla ordentliga neddragningar i kärnvapenarsenalerna. Jag uppmanar Ryssland att tillsammans med USA gå vidare med detta. Vi är särskilt oroade över att taktiska så kallade slagfältskärnvapen finns i vårt närområde och uppmanar alla stater med sådana styrkor att dra tillbaka och avskaffa dessa. Det fullständiga provstoppsavtalet måste också tillåtas träda ikraft.

Det är också viktigt att Nordkorea avvecklar sitt kärnvapenprogram, och att en fredlig lösning på den kärntekniska frågan nås med Iran. Indien, Israel och Pakistan som ännu inte tillträtt icke-spridningsavtalet uppmanas att ansluta sig till avtalet som icke-kärnvapenstater, och fram till dess leva upp till avtalets principer.

Arbetet för nedrustning och icke-spridning också av andra vapen genomsyrar utrikespolitiken. Användningen av kemiska vapen slog urskiljningslöst mot civila i Syrien under förra året och har dessvärre fortsatt i år genom ett antal klorgasattacker. Dessa måste få ett stopp. Det är även viktigt att säkra biologiska ämnen så att de inte kan användas som vapen. Små och lätta vapen hotar och skadar människor dagligen. FN:s vapenfördrag ATT kan bidra till att kontrollera den illegala handeln. På en rad områden höjer nu regeringen den svenska profilen för nedrustning.

I den tid vi lever i måste det särskilt understrykas att det vore fruktansvärt om beslut om liv och död delegeras till maskiner. Fortsatta diskussioner om autonoma vapensystem är därför nödvändiga. Detta bör ske inom ramen för den internationella konvention som förbjuder eller reglerar konventionella vapen med allvarliga humanitära konsekvenser.

Setsuko Thurlow berättade om sina och andra Hiroshimaöverlevares stora oro: Hur bomben än idag – nästan 70 år senare – påverkar hennes barn och barnbarn, framtida barnbarnsbarn och deras barn. Det är mänsklighetens uppgift att se till att världen gör sig av med dessa helvetesvapen.

Margot Wallström, utrikesminister

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.