Artikel från Finansdepartementet

Avsiktsförklaring om internationellt informationsutbyte vid försäljning av kryptotillgångar

Publicerad

Regeringen har anslutit sig till en avsiktsförklaring om att genomföra det multilaterala avtalet för ett automatiskt utbyte av information om försäljning av kryptotillgångar på skatteområdet. Det automatiska utbytet av information ska förhindra skatteundandragande och skatteflykt.

Ladda ner:

Sverige och ett antal andra länder har anslutit sig till en avsiktsförklaring att arbeta för att genomföra OECD:s standard för rapportering och informationsutbyte för beskattningsändamål avseende kryptotillgångar (CARF) - och att genomföra OECD:s uppdaterade standard för informationsutbyte om finansiella konton (CRS 2.0).

EU har sedan tidigare beslutat om ett direktiv gällande automatiskt informationsutbyte och rapportering av transaktioner med kryptotillgångar (DAC8). Med hänsyn till kryptotillgångars digitala natur finns det dock risk för att DAC8 kringgås genom att använda sig av en handelsplats för kryptotillgångar i ett tredjeland där det inte finns något krav på rapportering eller informationsutbyte. Det är därför avgörande att CARF får en så stor global spridning som möjligt.

Kontakt

Henrik Nyström
Presskommunikatör, Finansdepartementet
Mobil 073 800 41 72
e-post till Henrik Nyström