Artikel från Socialdepartementet

Unga lagöverträdare som tema när socialtjänstministern träffade barnrättsdelegationen

Publicerad

Regeringen har återkommande möten med barnrättsdelegationen i syfte att föra dialog med civilsamhället och få organisationernas inspel och synpunkter till regeringens fortsatta arbete. Temat för mötet den här gången var unga lagöverträdare med utgångspunkt i barnrättskommitténs sammanfattade slutsatser och rekommendationer.

I mars 2023 tog regeringen emot slutsatser och rekommendationer från FN:s barnrättskommitté. Det finns rekommendationer inom många olika områden som exempelvis våld mot barn, barns levnadsförhållanden, hälso- och sjukvård, utbildning, barn i migration och barn som misstänks för brott. Temat för dagens träff var det sistnämnda, unga lagöverträdare. 

- Som minister med ansvar för barnrättsfrågorna uppskattar jag verkligen möjligheten att få träffa organisationer med olika perspektiv på frågor om barns rättigheter. Målet för regeringens barnrättspolitik är att barn och unga ska respekteras och ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande. Alla barn har rätt till en trygg och ljus framtid, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall. 

På mötet deltog också statssekreteraren hos justitieministern, Mikael Kullberg, som berättade om pågående åtgärder inom sitt ansvarsområde. Medarbetare från Brottsförebyggande rådet medverkade också och redogjorde för kunskapsläget gällande unga lagöverträdare. 

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall avrundande mötet med att redovisa för aktuella satsningar inom hennes områden. 

Tema för kommande möten

Barnrättdelegationen träffas regelbundet och vid kommande möten kommer rekommendationerna från barnrättskommittén fortsatt att behandlas tematiskt.