Artikel från Socialdepartementet

Experter inom barncancerområdet mötte sjukvårdsministern

Publicerad

Regeringen har tagit initiativ till att uppdatera den nationella cancerstrategin från 2009. En viktig del i det arbetet rör cancer som drabbar barn. Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson bjöd därför in experter inom barncancerområdet till Socialdepartementet för samtal om vidare fördjupning av cancerstrategin.

En gruppbild på tio personer som står i en trappa.
Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson mötte experter inom barncancerområdet. Mötet var del i regeringens arbete med att uppdatera den nationella cancerstrategin från 2009. Foto: Boris Vasic/Regeringskansliet

– Barncancer är en fråga av hög prioritet för mig och regeringen. I arbetet med att uppdatera den nationella cancerstrategin är det därför viktigt att ta med perspektiven från patient-, professions- och myndighetsrepresentanter inom barncancerområdet, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Till mötet den 29 september bjöds representanter från bland andra Barncancerfonden, Ung cancer och Socialstyrelsen. På mötet diskuterade deltagarna bland annat rehabilitering, långtidsuppföljning, vikten av ett tydligt anhörigperspektiv och andra kärnfrågor inom barncancerområdet.

Fortsatt arbete för uppdateringen av den nationella cancerstrategin

Mötet om barncancer är del i regeringens större arbete med att uppdatera den nationella cancerstrategin från 2009. Den 29 mars 2023 höll regeringen en hearing om nästa steg inom cancervården, inklusive barncancervården. Hearingen, som samlade representanter från olika delar av vårdprofessionen, civilsamhället, myndigheter och patientrepresentanter, var det första steget i detta arbete.

I juni 2023 fortsatte regeringen arbetet med att uppdatera den nationella cancerstrategin genom att ge Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att ta fram en lägesbild över den befintliga strategin och dess implementering. I uppdraget ingår att titta på den nationella cancerstrategins styrkor och utvecklingsbehov vad gäller cancervården inklusive barncancervården. Myndigheten ska också identifiera om det finns omvärldsfaktorer som motiverar ändringar av den befintliga strategin.

Deltagande organisationer på mötet den 29 augusti

  • Barncancerfonden
  • Nationella arbetsgrupp barncancer
  • Nationellt nätverk för uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer, USM
  • Socialstyrelsen
  • Svenska barnläkarföreningen pediatrisk hematologi och onkologi, PHO
  • Ung cancer