Hoppa till huvudinnehåll

Rundabordssamtal om litteratur- och läsfrämjande

Publicerad

Den 29 mars bjöd kulturminister Parisa Liljestrand och skolminister Lotta Edholm in till rundabordssamtal om litteratur-och läsfrämjande. Syftet med mötet var att tillsammans med centrala aktörer inom litteratur-och läsfrämjande diskutera utmaningar och lösningar.

Foto: Anna Wikman/Regeringskansliet

– Läsning och läsförmåga är ytterst en fråga om demokrati och likvärdighet. Runt bordet har vi den samlade kompetensen för hur vi gemensamt ska främja läsförmågan och läslusten hos barn och unga, säger Parisa Liljestrand.

Kulturrådet och Skolverket, som båda har uppdrag inom läsfrämjande, delade med sig av sina riktade insatser. Övriga deltagare berättade om sina verksamheter, tankar om läsfrämjande och vilka åtgärder de önskar från statens håll.

Därefter följde en öppen diskussion om vilka stora utmaningar som finns när det gäller det sjunkande läsandet bland barn och unga samt vilka behov av riktade insatser som deltagarna såg. Bland annat lyftes vikten av bemannade skolbibliotek, tillgänglighet för personer med läsnedsättning samt förlagens och författarnas del inom litteratur- och läsfrämjande.

– En god läsförmåga är grunden för att kunna lära sig och vara delaktig i samhället. Vi måste alla hjälpas åt att förmedla till barn och unga att läsning är roligt och viktigt, säger skolminister Lotta Edholm.

Statsråden Liljestrand och Edholm avslutade med att tacka alla medverkande för ett bra möte med många intressanta inspel som regeringen tar med sig i det pågående arbetet kring litteratur- och läsfrämjande.

På mötet deltog företrädare för Kulturrådet, Läsrådet, Myndigheten för tillgängliga medier, Skolverket, Svensk biblioteksförening, Svenska Förläggareföreningen, Sveriges Författarförbund, Läsrörelsen, Kungliga biblioteket, Nordiska oberoende förlags förening samt Kristina Axén Olin, andre vice ordförande i kulturutskottet.

Laddar...