Sjöfartens roll för det civila försvaret i fokus när Carl-Oskar Bohlin besökte Göteborgs hamn

Publicerad

Onsdagen den 22 mars besökte Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, Göteborgs hamn. Han träffade representanter för Försvarsmakten, Kustbevakningen och Göteborgs hamn.

  • På bilden syns Therese Mattsson, Kustbevakningens generaldirektör, Carl-Oskar Bohlin och Lars Johansson, ordförande Göteborgs hamn ståendes i aktern på ett av Försvarets båtar.

    Therese Mattsson, Kustbevakningens generaldirektör, Carl-Oskar Bohlin och Lars Johansson, ordförande Göteborgs hamn.

    Tom Samuelsson/Regeringskansliet

  • Ulrika Odén, ämnesråd försvarsdepartementet, Carl-Oskar Bohlin och Therese Mattsson, Kustbevakningens generaldirektör står tillsammans och pratar med en amfibiesoldat.

    Ulrika Odén, ämnesråd försvarsdepartementet, Carl-Oskar Bohlin och Therese Mattsson, Kustbevakningens generaldirektör står tillsammans med en amfibiesoldat

    Tom Samuelsson, Regeringskansliet

Det förändrade säkerhetspolitiska läget var bakgrunden till Bohlins besök. Cirka 90 procent av alla godstransporter in och ut ur Sverige sker till sjöss. Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och främsta nav för godstransporter. Hamnen utgör därmed ett strategiskt viktigt nav för transporter till hela Sverige med allt från livsmedel till bränsle. Om hamnens verksamhet skulle stanna upp eller blockeras under längre tid skulle det få omfattande konsekvenser.

I hamnen är Kustbevakningen och Älvsborgs Amfibieregemente samlokaliserade, och arbetar där med att hålla hamnen och havet säkert.

Carl-Oskar Bohlin var positiv efter besöket i hamnen:

– Här finns myndighetssamverkan på riktigt, gemensam lägesbild och det tydliga målet att med tillgängliga resurser och mandat skydda ett av våra viktiga fönster mot världen. Jag är tacksam för alla framåtlutade medarbetare i Göteborgs hamn, både för värdefulla medskick under mitt besök och för det oförtrutna arbete de varje dag lägger ned för Sveriges säkerhet och totalförsvar.

Kustbevakningen har med anledning av det säkerhetspolitiska läget intensifierat arbetet inom totalförsvaret och har tillsammans med berörda aktörer fortsatt sin planering för stärkt förmåga inom både civilt förvar och militärt försvar till sjöss.

Älvsborgs Amfibieregemente återetablerades 2021, och är i en uppbyggnadsfas. Amfibieförbanden verkar där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och marinstridskrafterna. Med hjälp av små enheter, snabbgående båtar, minor, robotar och granatkastare utgör de Försvarsmaktens främsta resurs i försvaret av Sveriges kustnära skärgårdsområden.