Artikel från Statsrådsberedningen

Statsministern i möte med partiledarna för att informera om säkerhetsläget.

Publicerad

Efter ett möte med partiledarna för riksdagens partier den 31 januari höll statsminister Ulf Kristersson en pressträff om Sveriges säkerhet med anledning av de aktioner som skett i Stockholm de senaste veckorna och dess internationella konsekvenser.

– De senaste veckornas händelser i Stockholm har gjort det tydligt hur komplext skyddet av vår säkerhet är, och hur nära sammankopplade enskilda nationella händelser och större internationella skeenden är, sa statsminister Ulf Kristersson.

Vid pressträffen belystes hur enstaka svenska manifestationer kan få direkta konsekvenser för Sverigebilden i världen och för svensk säkerhet. Därtill hur utländska aktörer kan utnyttja manifestationer som ett sätt att skada Sverige.

– Vi befinner oss i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Det som är lagligt, och som är inom ramen för svensk yttrandefrihet, kan få stora konsekvenser för svensk säkerhet. De grupper och de individer som genomför denna typer av aktioner, blir i det säkerhetspolitiska läget – nyttiga idioter för krafter som vill Sverige illa, sa statsministern.

Regeringen har vidtagit en rad åtgärder med anledning av situationen, inte minst vad gäller de diplomatiska relationerna till muslimska länder och organisationer. Därtill har statsministern informerat FN:s generalsekreterare António Guterresom om situationen.

Vid presskonferensen meddelade även statsministern att denna aktiva dialog kommer fortsätta under de kommande dagarna.

Mikael Tofvesson, avdelningschef för operativa avdelningen på Myndigheten för psykologisk försvar, deltog också vid presskonferensen och presenterade myndighetens lägesbild.