Statsministern i möte med muslimska organisationer

Publicerad

Torsdagen den 2 februari träffade statsminister Ulf Kristersson och socialminister Jakob Forssmed företrädare för muslimska organisationer i Sverige.

Syftet med mötet var att ta del av organisationernas bild av situationen för muslimer i Sverige.

Vid mötet framförde statsministern betydelsen av en god dialog och samverkan mellan regeringen och muslimska organisationer i Sverige.

Det är viktigt att Sverige är ett land där människor med olika tro kan leva tillsammans sida vid sida i ömsesidig respekt Jag vill understryka att regeringen har stor förståelse för att muslimer har tagit mycket illa vid sig av de manifestationer som ägt rum på senare tid, säger statsministern i en kommentar.

Mötet var det första mellan statsminister Ulf Kristersson och företrädare för muslimska trossamfund efter regeringsskiftet. Liknande möten har anordnats av tidigare statsministrar.

Det ska självklart vara möjligt att leva som muslim i Sverige och finnas förutsättningar för att trossamfund ska kunna bedriva en aktiv och långsiktig religiös verksamhet. Det är viktigt att vi har en dialog och jag ser fram emot fler möten som det idag, säger socialminister Jakob Forssmed.

Det muslimska civilsamhället i Sverige är heterogent och det finns flera statsbidragsberättigade trossamfund. Regeringen har dialog med företrädare för muslimska organisationer i olika processer, bland annat genom regeringens Trossamfundsråd som leds av socialministern. Därtill hålls årliga sakråd kring frågan om islamofobi inom ramen för regeringens arbete mot rasism.

Regeringen bedriver ett aktivt arbete för att bekämpa och motverka islamofobi och flera myndigheter har uppdrag med särskild bäring på det arbetet.

Vid mötet betonade statsministern även det positiva samarbete regeringen och myndigheter haft med muslimska organisationer under de senaste åren, bland annat under pandemin då flera organisationer hjälpte till att förmedla Folkhälsomyndighetens budskap om vaccinationer i syfte att få upp vaccinationsgraden i utsatta delar av Sverige.