Regeländringar beslutade den 10 november 2022

Publicerad

Förlängning av Laponiaförordningen

Regeringen har beslutat att Laponiaförordningen (2011:840) ska fortsätta att gälla till och med den 30 juni 2026.

Laponiaförordningen ger Länsstyrelsen i Norrbottens län möjlighet att överlåta förvaltning och skötsel av de nationalparker och naturreservat som ingår i världsarvet Laponia till Laponiatjuottjudus (Laponiaförvaltningen på samiska). Länsstyrelsens senaste delegationsbeslut om överlåtelse av förvaltning och skötsel av Laponia gäller t.o.m. den 31 december 2022.

Referenser:

  • förordning (2022:1460) om fortsatt giltighet av Laponiaförordningen (2011:840)

Kontaktperson:

Lina Oskarsson 08-405 53 72

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.