Artikel från Utrikesdepartementet

Starkt stöd för svenskt Natomedlemskap vid Natos utrikesministermöte

Publicerad

Samsyn och enighet präglade det första Nato-utrikesministermöte som Sverige deltagit i som inbjuden. Sverige deltog aktivt i alla diskussioner, som hade ett starkt fokus på Rysslands aggression mot Ukraina och det militära och civila stödet till Ukraina.

.
Utrikesminister Tobias Billström och Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg vid Natos utrikesministermöte i Bukarest. Foto: Nato.

Det var under Natotoppmötet i Madrid i juni i år som Sverige formellt blev inbjuden till Nato. När mötet i Bukarest nu ägt rum fem månader senare har 28 av 30 Natomedlemmar ratificerat Sveriges Natomedlemskap.

– Vad som står klart efter dessa dagar är att det finns ett stort stöd för att Sverige och Finland ska bli medlemmar i Nato och att vårt medlemskap kommer att stärka alliansens kollektiva säkerhet, säger utrikesminister Tobias Billström.

Detta var utrikesministerns första Natoministermöte. Det var också det första utrikesministermöte som en svensk utrikesminister deltagit i dess helhet. Då Sverige nu har status som inbjuden har vi för första gången även kunnat delta i alla arbetssessioner under mötet.

– Vi har bidragit aktivt till diskussionerna och visat att vi kommer att bli en engagerad Natomedlem, säger utrikesministern. Det är viktigt för oss att vara med i det här sammanhanget och bidra som blivande medlem i Nato.

Rysslands aggression mot Ukraina

Under mötet diskuterades en rad olika ämnen, bland annat Rysslands aggressionskrig mot Ukraina och Ukrainas behov av ytterligare stöd.

– Det råder stor samsyn och enighet inom Natokretsen kring dessa frågor. Det måste vi värna i dagens läge, säger utrikesministern. 

Utrikesministern fick tillfälle att bekräfta Sveriges starka stöd för Ukraina, något som han även förmedlade till Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj och utrikesminister Dmytro Kuleba vid sitt besök i Kiev dagen före utrikesministermötet.

Säkerhetspolitik i fokus

Tillsammans med sin finska kollega träffade utrikesministern de turkiska och ungerska utrikesministrarna, samt hade bilaterala möten med kollegor från Polen, Storbritannien och Rumänien, samt med Natos generalsekreterare. Fokus i samtalen var det aktuella säkerhetspolitiska läget och den pågående ratificeringsprocessen för Sveriges och Finlands anslutning.  

– Det har varit värdefullt att få samtala med mina kollegor i Natokretsen, både på sessionerna och bilateralt. Vi har under dessa möten genomgående framfört att Nato blir säkrare med Sverige och Finland som fullvärdiga medlemmar, säger utrikesministern. Jag hoppas komma tillbaka till Natos nästa utrikesministermöte som fullvärdig Natomedlem.