Artikel från Socialdepartementet

Socialtjänstministern i ett första möte med barnrättsdelegationen

Publicerad

Den 14 december träffade socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall barnrättsdelegationen för ett första möte sedan hon tillträdde som socialtjänstminister. På agendan stod bland annat frågor om regeringens prioriteringar framåt för barnrättspolitiken och hur deltagarna i barnrättsdelegationen ser att samverkansmötena kan användas framåt.

- Målet för regeringens barnrättspolitik är att barn och unga ska respekteras och ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande. Civilsamhället är oerhört viktiga för regeringens arbete med barns rättigheter, säger Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister.

På mötet togs också upp vilka barnrättsfrågor som är viktiga att ta upp på kommande möten. Regeringen efterfrågade också eventuella inspel från mötesdeltagarna inför Sveriges ordförandeskap i EU.

Camilla Waltersson lyfte avslutningsvis betydelsen av civilsamhället för att skapa ett starkt samhälle. Hon tackade medlemmarna för det arbete de gör och för att de bidrar med sina perspektiv vid mötet och i det fortsatta arbetet för barns bästa.