Artikel från Socialdepartementet

Tidig upptäckt viktigt i kampen mot prostatacancer

Publicerad

Under november månad uppmärksammas kampen mot prostatacancer i hela världen. Prostatacancer är den vanligaste cancerdiagnosen bland män, och regeringen ger medel till de regionala cancercentrumen för att stödja regionerna i arbetet med organiserad prostatacancertestning.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson berättar här om regeringens arbete på området.